Välkommen till Eskilstuna spelmansgilles hemsida anpassad för mobil & surfplatta

Gillet bildades 1985 och vi är i dagsläget 55 medlemmar. Gillet har ambitionen att bevara
och sprida Sörmländska folkliga spel- och danstraditioner.

Gillets medlemmar består av både spelgrupper och fria spelmän och vi välkomnar alla
typer av instrument.

Du kan naturligtvis vara medlem utan att spela något instrument.
Medlemsavgiften är för närvarande 120 kr/år och det betalas in till
Plusgironr 582149-1. Om du är under 20 år är medlemsskapet gratis.